Regaty OMEGA CUP na 40- lecie, Iława- Jeziorak 28-29 sierpnia. Zapraszamy do podomega.pl.

 

Już coraz bliżej, już niedługo nasze Regaty z cyklu eliminacji Pucharu Polski Jachtów Kabinowych. Już dziś zapraszamy do:

1. Wspólnej rywalizacji na wodzie!

2. Wspólnej zabawy i świętowaniu naszej 40-stki na lądzie!

3. Wspólnego zakończenia sezonu 2021!

Zgłoszenie do regat <<<<< Klik 

Zawiadomienie do pobrania <<< Klik

Informacje  Stanisław Kasprzak 601 645 004

Zgłoszenia w wersji elektronicznej na >>>> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

OMEGA CUP na 40 lecie

Organizator:PHGT „Pod Omegą", ul. Sienkiewicza 24, 14-200 Iława

Kontakt :  www.podomega.plTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   Stanisław Kasprzak 601 645 004

1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 28.08 - 29.08.2021 r. na jeziorze Jeziorak,  są zawodami w ramach regat kwalifikacyjnych Pucharu Polski Jachtów Kabinowych o współczynniku
„R” = 1.0

2. Biuro regat: PHGT „Pod Omegą", ul. Sienkiewicza 24, Iława  www.podomega.pl,   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zasady uczestnictwa: Zawodnicy, wypełniając druk zgłoszenia do regat, zobowiązują się do przestrzegania wszystkich obowiązujących aktualnie zasad dotyczących przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19 wskazanych przez GIS, MZ i MS oraz zaleceń PZŻ, jak i poleceń Organizatora

3. Port regat: Przystań Żeglarska PHGT „Pod Omegą", ul. Sienkiewicza 24, Iława.

4. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2021:2024 World Sailing, zawiadomieniem o regatach cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2021, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2021 - 2024, przepisami związków lub stowarzyszeń klas uczestniczących w regatach, niniejszym zawiadomieniem oraz Instrukcją Żeglugi tej eliminacji.

5. Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.

6. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T-1, T-2, T-3, Omega, Klasa Open. Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za odbyte ustala się na cztery (4). Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu. Jest możliwość startu klas niewymienionych  powyżej pod warunkiem zgłoszenia się najpóźniej do 15.08.2021r /minimalny limit jachtów – 4/  w Klasie OPEN  prowadzona będzie  klasyfikacja dla łodzi jednokadłubowych.

7. Zgłoszenia do regat w dniu 27.08.2021 r. w godz. od 18:00 do 22:00 i w dniu 28.08.2021r.  w godzinach 7:30- 8:00 na drukach dostarczonych przez organizatora. Istnieje możliwość pobrania druków zgłoszenia na stronie internetowej firmy PHGT „Pod Omegą" www.podomega.pl

8. Druki zgłoszenia do regat i Oświadczenia RODO będą przyjmowane również drogą  elektroniczną na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenia nadesłane droga elektroniczną uzyskają status aktywnych z chwilą wniesienia opłaty startowej w biurze regat w godzinach otwarcia biura podanych w punkcie 7 zawiadomienia.

9. Wpisowe do regat wynosi 100 zł od jachtu.

10. Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do regat. Wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń Komisji Sędziowskiej.

11. Organizator zapewnia nieodpłatnie slipowanie jachtów, parking dla samochodów, przyczep na terenie portu  Związku Gmin Jeziorak, ul. Sienkiewicza 32 przy pomocy dźwigu, jak i slipu betonowego 27.08.2021r. w godzinach od 16:00 do 22:00, w dniu 28.08.2021r. w godzinach od  7:00 do 8:30  w dniu 29.08.2021r.  od 16:00  do ostatniego jachtu.  Na terenie portu regat nieodpłatnie miejsce przy kejach, sanitariaty, miejsca na rozbicie namiotów.

12. Pomiary jachtów: jest możliwość wykonania pomiarów sprawdzających jachtu i żagli (za częściową odpłatnością w kwocie 30 złotych od jachtu) w godzinach od 18:00 do 20:00 w dniu 27.08.2021r. na terenie bazy wodnej ZG Jeziorak.

Kontrola sprzętu w zakresie zgodności jachtu z przepisami klasowymi może zostać dokonana w dowolnym czasie podczas regat. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia kontroli wielkości zadeklarowanej przez zawodnika wartości współczynnika V i oraz warunków zabudowy kabiny zgodnie z przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych, oraz składania raportów na piśmie do Komisji Sędziowskiej jest Kontroler Sprzętu Zbigniew Kacprzak. W przypadku protestu technicznego wymagającego wezwania dźwigu (ważenie jachtu), opłata za dźwig jest po stronie protestującego. W przypadku, gdy protest zostanie rozpatrzony pozytywnie, wówczas opłatę za dźwig ponosi protestowany. Opłata protestowa wynosi 200 zł.

13. Otwarcie regat 28.08.2021r o godzinie 9:30

14. Start do I wyścigu– planowany jest na godzinę 11:00.

15. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego.

16. Przewiduje się rozegranie 7 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony. 

17. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.

18. Nagrody;

- zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I-III otrzymują statuetki i dyplomy. Nagrody wg. regulaminu (sponsora, organizatora).

- Ponadto spośród zgłoszonych uczestników zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.

Nagrody dodatkowe :

- Nagroda specjalna Firmy PHGT”Pod Omegą” za najszybszy jacht regat „OMEGA CUP na 40-lecie”

19. Kategoria regat „C" uczestnicy są zobowiązani do naklejenia na obu burtach logo Głównego Sponsora Regat  dostarczonych przez organizatora eliminacji PPJK 2021.

20. Sternik jachtu: Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia (obsługiwania „urządzenia sterowego") jachtu będącego w wyścigu.

21. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i Sponsorów regat swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz  w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat.

22. Na jachcie  podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób, jaka została zgłoszona do regat. Wniosek (w formie pisemnej) o zamianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana nie może dotyczyć sternika jachtu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych, za zgodą Sędziego Głównego.

23. Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne. 

24. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własne ryzyko. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora, nie zwalnia uczestników regat, od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą  z udziału w regatach.  Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach.

25. Ubezpieczenie: sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC jachtu w wysokości 50 000,- PLN obejmującą w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC dla jachtu będzie skutkowało odmową przyjęcia zgłoszenia do regat. Organizator z przyczyn od siebie niezależnych, nie zapewnia przed zawodami możliwości dokonania ubezpieczenia na czas regat.

26. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych:

  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. nr 5, poz. 43 z 2001r.) śródlądowej (Dz. U. nr 5, poz. 43 z 2001r)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne. (Dz. U. nr 57, poz.358 z 1997r.).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. nr 212, poz. 2072 z 2003 r.).
  • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. u. z 16.04.2013 r. poz. 460).

Organizator regat: 

PHGT „Pod   Omegą” 

Stanisław Kasprzak

 Informacje dodatkowe:

  • Wyżywienie w ramach wpisowego organizator zapewnia ciepły posiłek w sobotę po zakończonych wyścigach.
  • Wszystkich uczestników regat organizator zaprasza na poczęstunek w trakcie sobotniego wieczoru żeglarskiego „Pożegnanie lata z Omegą .”
  • Śniadania sobota i niedziela ( 20 zł za 1 posiłek  ).
  • Łodzie wodujemy na terenie przystani Związku Gmin Jeziorak ul. Sienkiewicza 32, również tam pozostawiamy wózki podłodziowe jak i samochody.
  • Adresy hoteli, pensjonatów.

na miejscu Hotelik Żeglarski Pod Omegą  Tel. 603091509

w pobliżu przystani „Pod Omegą” w Iławie:

   SSW Grand Hostel Iława     tel. 888 863 722   Iława ul. Niepodległości

   Hotel „Leśna Przystań ”     tel.  691 188 455.  Iława  ul. Sienkiewicza 9

   Hotel Stary Tartak 661 888 555                    Iława ul. Biskupska 5

   Ośrodek Wypoczynkowy Bosman  604 485 919 wyspa Wielka Żuława

   Villa Alwa  607 999 850                                Iława ul. Sienkiewicza 18

   Villa Port   512 264 447                                Iława  ul. Sienkiewicza  4

   Apartament Kapitański  tel. 606 628 565     Iława  ul. Chodkiewicza 1

Pozostałe miejsca noclegowe it.miastoilawa.pl


    

 


             

 

 

 

 

 
plenfrdeitptes